Istorija

  • 30/08/2022

Prof. Algirdas Utkus, doc. Dalia Triponienė, doc. Lina Zabulienė. Straipsnis knygai: A. Utkus (leidinio iniciatorius). Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetui 235 m.). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,...

  • 30/08/2022
Draugijos pirmininkai Prof. Pranas Šimulis (1998-2003 m.) ir doc. Dalia Triponienė (2004-2014 m.)

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vilniaus medicinos draugija susirūpino tolesnio gydytojų ruošimo Lietuvoje klausimais. Buvo pakviestas prof. D. Matulionis iš Kentukio universiteto papasakoti apie gydytojų ruošimą JAV,...

  • 30/08/2022
Draugijos pirmininkas Prof. Salezijus Pavilonis (1977-1997 m.)

Grąžinus Vilnių Lietuvai 1939 m. gruodžio 15 d. buvo atidarytas Vilniaus  universitetas. Jau 1940 m. pradžioje Vilniaus medicinos draugija pradėjo veikti naujomis sąlygomis. Iniciatorių grupę...

  • 30/08/2022
Vilniaus medicinos draugijos valdyba 1926 m. Parašai po nuotrauka ranka: S. Šabadas. A. Januškevičius, A. Safarevičius, K. Opočinskis, K. Pavlovskis, J. Hrynevičuvna.

1919 m. Vilniaus kraštą ir Vilnių pradėjus valdyti Lenkijai prasidėjo naujas Vilniaus medicinos draugijos veiklos etapas. 1927 m. papildytas draugijos statutas. Atsirado atskira garbės nario...

  • 30/08/2022
Adomas Ferdinandas Adamovičius, Vilniaus medicinos draugijos puoselėtojas, ilgametis pirmininkas (1841-1872)

Uždarius ne tik Vilniaus universitetą, bet ir Medicinos-chirurgijos akademiją Draugijai teko sunkus išbandymo laikotarpis – palaikyti ir vystyti medicinos mokslą Lietuvoje, nes iš Vilniaus išvyko...

  • 30/08/2022
Vilniaus universiteto dailininko Jono Rustemo pieštas Vilniaus medicinos draugijos ženklas - Deivė Izidė

1805 m. gruodžio 12 dieną dieną, profesoriaus  Jozefo Franko (1771-1842) iniciatyva jo namuose Pilies gatvėje buvo įkurta Vilniaus medicinos draugija. Tą dieną susirinko 15 žymiausių Vilniaus gydytojų ir...

  • 30/08/2022

Doc. Dalia Triponienė 2004–2014 m. Vilniaus medicinos draugijos pirmininkė, nuo 2015 m. Draugijos garbės pirmininkė Straipsnis knygai: D. Triponienė. Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės. Istorijos...

Bendraukime

info@vmd.lt