Apie draugiją

Vilniaus medicinos draugija – tai tiltas tarp medicinos, visų gamtos mokslų, istorijos ir kultūros, tarp Rytų ir Vakarų, tarp praeities ir dabarties.

Vilniaus medicinos draugija, įkurta profesoriaus Jozefo Franko iniciatyva 1805 metais gruodžio 12 d., Vilniaus universiteto klestėjimo laikais, buvo pirmoji Rytų Europos gydytojų, chirurgų ir vaistininkų organizacija, skirta tobulintis, semtis patirties, dalintis atradimais, skleisti mokslines žinias, keistis informacija ir bendradarbiauti.

Draugija nuo jos  įkūrimo vadovavosi nuostata, kad svarbiausias šalies turtas yra jos žmonės, todėl siekė ugdyti sveiką visuomenę. Draugijos nariais buvo daugelis žymių Lietuvos ir Europos gydytojų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų.

Permainingoje mūsų krašto istorijoje, pasitelkdama praeities išmintį ir stiprybę, Draugija yra viena iš nedaugelio, kuri savo veiklą tęsia jau trečią šimtmetį. Draugijos šūkis –„Tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui“ iki šiol uždega ir skatina veikti visus, tikinčius šios draugijos idėjomis, ketinimais ir ateitimi.

Draugijos istorija
Akimirkos
struktūra
Specialiosios medicinos draugijos
Lietuvos akušerių – ginekologų draugija

Vilniaus krašto padalinys
Draugijos pirmininkas doc. dr. Mindaugas Šilkūnas

El. pašas / svetainė

Lietuvos farmacijos sąjunga

Prezidentė
prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė 
El. paštas / svetainė

Lietuvos žmogaus genetikos draugija

Draugijos pirmininkas
prof. (HP) dr. Algirdas Utkus
El. paštassvetainė

Lietuvos laboratorinės medicinos draugija

Vilniaus filijalo draugijos pirmininkas
dr. Valdas Banys
El. paštassvetainė

Lietuvos ortopedų traumatologų draugija

Vilniaus skyriaus draugijos pirmininkas
dr. Tomas Sveikata
El. paštassvetainė

Lietuvos psichiatrų asociacija

Vilniaus krašto skyriaus pirmininkas 
gyd. Sergejus Adruškevičius

El. paštassvetainė

LR Odontologų rūmai

Tarybos pirmininkė
prof. dr. Vilma Brukienė
El. paštassvetainė

Vilniaus chirurgų draugija

Draugijos pirmininkas
prof. dr. Audrius Šileikis 

El. paštassvetainė

Vilniaus krašto akių ligų gydytojų asociacija

Draugijos pirmininkas gyd. Andrius Ruzgys
El. paštas

Lietuvos infektologų draugija

Vilniaus skyriaus pirmininkė
gyd. Alina Voinič

El. paštassvetainė

Vilniaus krašto kardiologų draugija

Draugijos pirmininkė
prof. dr. Birutė Petrauskienė

El. paštas / svetainė

Vilniaus krašto neurologų draugija

Draugijos pirmininkė
dr. Rūta Kaladytė-Lokominienė

El. paštas

Vilniaus otorinolaringologų asociacija

Draugijos pirmininkė
dr. Irina Arechvo
El. paštas / svetainė

Vilniaus pediatrų draugija

Draugijos pirmininkas
prof. dr. Arūnas Valiulis

El. paštas / svetainė

Vilniaus krašto radiologų draugija

Draugijos pirmininkė
dr. Raminta Lukšaitė-Lukštė

El. paštas 

struktūra
Draugijos valdyba

Idėjos ir siekiai, kuriuos užsibrėžė Draugijos kūrėjai, yra perduodami vienos kartos kitai, tęsiamos geriausios Vilniaus medicinos tradicijos, puoselėjama universitetinė mokslo dvasia, diegiama pagarba asmeniui, skleidžiamos humanistinės, medicinos, mokslinės, kultūrinės, švietėjiškos, etiškumo ir ugdymo mintys gydytojams, vaistininkams, odontologams, istorikams, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams ir visuomenei.

Vilniaus medicinos draugija yra viešasis juridinis asmuo (teisinė forma – asociacija), kuri veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei Draugijos įstatais.

Vilniaus medicinos draugijos kolegialus valdymo organas yra septynių asmenų valdyba (prezidiumas), kurią visuotinio susirinkimo metu keturių metų laikotarpiui renka specialiųjų medicinos draugijų pirmininkai. Vienas iš valdybos narių išrenkamas Draugijos pirmininku (prezidentu).

Draugijos Valdybos nariai nuo 2022 m.

Pirmininkas
Prof. Algirdas Utkus
Pirmininko pavaduotoja
Vaistininkė Birutė Karnickienė
Atsakingoji sekretorė
Doc. Lina Zabulienė
Iždininkas
Dr. Valdas Banys 
Narė
Prof. Žana Bumbulienė
Narė
Prof. Irena Balčiūnienė
Narys
Doc. Aistis Žalnora
Revizorius
Dr. Tomas Sveikata
VMD valdybos patikėtinė svarbiems pavedimams
Dr. Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė

Draugijos Valdybos nariai 2017-2022 m.

Pirmininkas
Prof. Algirdas Utkus
Pirmininkas
Prof. Algirdas Utkus
Pirmininko pavaduotoja
Vaistininkė Birutė Karnickienė
Atsakingoji sekretorė
Doc. Lina Zabulienė
Iždininkas
Dr. Raimondas Pliaukšta 
Narė
Prof. Žana Bumbulienė
Narys
Doc. Audrius Gradauskas
Narė
Doc. Dalia Triponienė

2004–2017 m. Draugijos valdybos

 • Pirmininkas – prof. Algirdas Utkus
 • Pirmininko pavaduotoja – vaistininkė Birutė Karnickienė
  Atsakingoji sekretorė – doc. Lina Zabulienė
  Iždininkas – dr. Raimondas Pliaukšta 
 • Nariai – doc. Žana Bumbulienė, doc. Audrius Gradauskas, doc. Dalia Triponienė
 • Pirmininkė – doc. Dalia Triponienė
 • Pirmininko pavaduotoja – prof. Nijolė Drazdienė
 • Atsakingoji sekretorė – doc. Žana Bumbulienė
 • Iždininkas – dr. Raimondas Pliaukšta
 • Nariai: doc. Eugenijus Broslavskis, doc. Audrius Gradauskas, vaistininkė Birutė Karnickienė
 • Pirmininkė – doc. Dalia Triponienė
 • Pirmininko pavaduotoja – doc. Nijolė Drazdienė
 • Atsakingoji sekretorė – dr. Žana Bumbulienė
 • Iždininkas – dr. Rolandas Dagilaitis
 • Nariai: prof. Rimantas Jankauskas, vaistininkė Birutė Karnickienė, prof. Pranas Šimulis
 • Pirmininkė – doc. Dalia Triponienė
 • Pirmininko pavaduotojas – prof. Pranas Šimulis
 • Atsakingoji sekretorė – dr. Žana Bumbulienė
 • Iždininkas – dr. Rolandas Dagilaitis
 • Nariai: gyd. Danutė Bernotienė, gyd. Adomas Janulionis, prof. Algimantas Raugalė
struktūra
Garbės pirmininkė

2015 m. iškilmingos Vilniaus medicinos draugijos 210-ies m. sukakties proga Doc. DALIA TRIPONIENĖ (1938–2021) išrinkta Draugijos Garbės pirmininke.

Man svarbu tai, ką darau, ne tai – ką turiu… 

Doc. dr. Dalia Triponienė

Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto docentė Dalia Triponienė – Lietuvos mokslo premijos laureatė, Vilniaus medicinos draugijos puoselėtoja ir globėja, ilgametė Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos centro gydytoja kraujagyslių chirurgė, skaičiavusi 50 metų klinikinio, pedagoginio ir mokslinio darbo stažą – aukštos kvalifikacijos gydytoja, mokslininkė ir dėstytoja, mylima ir gerbiama pacientų, studentų ir kolegų už profesionalumą, kompetenciją, geranoriškumą, kolegiškumą, iniciatyvumą, novatoriškumą, nuoširdų rūpestį, pagarbą ir pasišventimą savo darbui.

Dalia Čepaitė – Triponienė gimė 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje, Vidurio Lietuvos aukštaičių, tarnautojų šeimoje ir nuo 1939 m. gyveno Vilniuje. Seneliai iš tėvo pusės buvo laisvieji valstiečiai, senelis – knygnešys. Seneliai iš mamos pusės – senos labdaringų Lietuvos bajorų Montvilų giminės palikuonys, docentė – Vilniaus mecenato Juozo Montvilos palikuonė. Dalia Čepaitė sidabro medaliu baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, 1957–1963 m. Vilniaus universitete studijavo Mediciną ir aukščiausiais balais išlaikiusi valstybinius egzaminus gavo gydytojos diplomą.

struktūra
Garbės nariai

1977–2015 m. išrinkti Draugijos Garbės nariai:

2015 m.
 • Prof. Zygmunt Mackiewicz (1931–2015) – plačiau
 • Dr. Rasa Bagdonienė – plačiau
 • Doc. Eugenijus Broslavskis – plačiau
 • Doc. Konstantinas Romualdas Dobrovolskis (1938–2021) – plačiau
 • Prof. Nijolė Drazdienė – plačiau
 • Prof. Rimantas Jankauskas – plačiau
 • Prof. Zita Aušrelė Kučinskienė – plačiau
 • Gyd. Viktorija Montvilienė – plačiau
 • Prof. Petras Norkūnas (1912–2016) – plačiau
 • Dr. Regina Žukienė (1938–2022) – plačiau
 • Prof. Vida Žvironaitė – plačiau
2005 m.
 • Prof. Arvydas Ambrozaitis – plačiau
 • Prof. Kazimieras Ambrozaitis (2011-2017) – plačiau
 • Prof. Irena Balčiūnienė – plačiau
 • Dr. Algimantas Blažys – plačiau
 • Doc. Petras Kačinskas – plačiau
 • Prof. Vaidutis Kučinskas – plačiau
 • Gyd. Česlovas Kunevičius (1929–2013) – plačiau
 • Prof. Algimantas Marcinkevičius (1921–2014) – plačiau
 • Prof. Aleksas Petrauskas – plačiau
 • Prof. Algimantas Raugalė (1940–2016) – plačiau
 • Prof. Vytautas Sirvydis – plačiau
 • Prof. Pranas Šimulis (1926–2014) – plačiau
 • Prof. Vytautas Triponis – plačiau
1994 m.
 • Prof. Salezijus Pavilonis (1919–1998) – plačiau
1983 m.
 • Prof. Povilas Čibiras (1913–2003) – plačiau
 • Prof. Chackelis Kibarskis (1903–2003) – plačiau
 • Prof. Jonas Lelis (1914–2011) – plačiau
1980 m.
1977 m.
 • Prof. Vladas Kviklys (1908–1985) – plačiau
 • Prof. Liubomiras Laucevičius (1905–1993) – plačiau
 • Prof. Pranas Norkūnas (1908–1992) – plačiau
 • Prof. Augustas Pronckus (1922–2009) – plačiau
struktūra
Draugijos nariai, mokslininkai, gydytojai ir veikėjai
Adolfas Abichtas
Adomas Ferdinandas Adamovičius
Kazimieras Ambrozaitis
Petras Baublys
Antanas Bitė
Gintautas Česnys
Povilas Čibiras
Borisas Efrosas
Johanas Pėteris Frankas
Aleksandras Safarevičius
Andrius Sniadeckis
Janas Šmurla
Stanislovas Tčebinskis
Jozefas Frankas
Gražina Galkutė
Marija Horodničienė
Kazimieras Karaffa-Korbuttas
Vladas Kviklys
Kornelis Michejda
Kazimieras Opočinskis
Kazimieras Pelčaras
Stanislovas Moravskis
Pranas Norkūnas
Salezijus Pavilonis
Algimantas Raugalė
Antanas Sučila
Čemachas Šabadas
Jokūbas Šimkevičius
Pranas Šimulis
Jonas Šliūpas
Julijonas Ticijus
Vydūnas
Ambrahamas Viršubskis
In memoriam

Per paskutinį dešimtmetį netekome dešimties Draugijos garbės narių:

 • dr. Reginos Žukienės (1938–2022)
 • doc. Dalios Triponienės (1938–2021)
 • doc. Konstantino Romualdo Dobrovolskio (1938–2021)
 • prof. Kazimiero Ambrozaičio (2011-2017)
 • prof. Petro Norkūno (1912–2016)
 • prof. Algimanto Raugalės (1940–2016)
 • prof. Zygmunt Mackiewicz (1931–2015)
 • prof. Algimanto Marcinkevičiaus (1921–2014)
 • prof. Prano Šimulio (1926–2014)
 • gyd. Česlovo Kunevičiaus (1929–2013)

Bendraukime

info@vmd.lt