2023 m. renginiai

  • 08/04/2024

2023 m. balandžio 20-21 d. doc. dr. Aistis Žalnora skaitė paskaitą „The phenomenon of regeneration in the works of Vilnius histologists Emil Godlewski (1875-1944) and Stanisław Hiller (1891-1965)“, tarptautinėje konferencijoje „Ukrainian scientific-practical conference with international participation”, Ukrainoje

2023 m. balandžio 27 d. Vilniaus medicinos draugijos teikimu Pasaulio sveikatos dienos proga Vilniaus rotušėje gydytojai vaikų odontologei dr. Rūtai Žaliūnienei įteiktas „Auksinė mediko širdies“ garbės ženklas ir diplomas Sveikiname dr. Rūtą Žaliūnienę gavusią ,,Auksinės mediko širdies” apdovanojimą | Vilniaus medicinos draugija (vmd.lt)

2023 gegužės 23 d. atidengta paminklinė lenta, skirta atminti Vilniaus Medicinos Draugijos pirmininką, gydytoją, chemiką, antropologą profesorių Andrių Sniadeckį (1768–1838): A. Volano g. 2, Vilnius.

2023 m. birželio 7 d. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje vyko atminimo popietė, skirta iškilios vaistininkės, Lietuvos farmacijos metraštininkės, Vilniaus medicinos draugijos Garbės narės dr. Reginos Žukienės (1928-2022) 95-osioms gimimo metinėms atminti. Pagerbtas Vilniaus medicinos draugijos Garbės narės dr. Reginos Žukienės šviesus atminimas | Vilniaus medicinos draugija (vmd.lt)

2023 m. birželio 21-23 d. doc. dr. Aistis Žalnora skaitė paskaitą „The Professional Perception of the Early Hospital and Medicine in Vilnius”, tarptautinėje konferencijoje „Hospitals and the Institutionalization of Health Care in Central and Eastern Europe in the long 19th Century” Prahoje, Čekijoje, Konference: Hospitals and the Institutionalization of Health Care in Central and Eastern Europe in the long 19th Century | Ústav českých dějin (cuni.cz)

2023 m. liepos 4-7 d. doc. dr. Aistis Žalnora ir doc. dr. Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė skaitė paskaitą „Maksymilian Rose and the activities of the Brain research institute in Vilnius in 1931-1937“, konferencijoje  „International Society for the History of the Neurosciences (ISHN) 27th annual meeting“, Rennes, Prancuzijoje

2023 m. rugsėjo 2 d. doc. dr. Aistis Žalnora skaitė paskaitą „Getting ready for military crisis in Eastern Europe: Between Scylla  and Charybdis“, konferencijoje „EAHMH conference“, Olso, Norvegijoje 

2023 m. spalio mėn. VU Medicinos fakultete Vilniaus medicinos draugijos iniciatyva atidaryta VU profesoriaus žymaus dailininko ir pedagogo Jono Rustemo (1762–1835) paveikslų paroda. Medicinos fakultete atidaryta Jono Rustemo paveikslų paroda – Medicinos fakultetas (vu.lt)

2023 m. spalio 25-26 d. kartu su  Lietuvos medicinos biblioteka buvo rengti susitikimai, skirti „Pasaulinei Medijų ir informacinio raštingumo savaitei“. 2023 m. metais savaitė minėta jau dvyliktą kartą visame pasaulyje, o Lietuvos viešosiose bibliotekose „Medijų ir informacinio raštingumo savaitė“ organizuota antrą kartą Svarbiausias šiuolaikinio žmogaus įgūdis – medijų ir informacinis raštingumas – MIRKT (bibliotekavisiems.lt). 2023-iais iškeltos kelios aktualios temos: finansinis, istorinis, sveikatos raštingumai, taip pat kalbėta apie kompiuterinius žaidimus bei dirbtinį intelektą. 2023 m. spalio 24 d. Birutė Karnickienė skaitė pranešimą „Ką mala informacijos žinių malūnas: grūdus ar pelenus?“ Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Pranešimo metu atkreiptas dėmesys į sveikatai patikimos informacijos svarbą interneto platybėse. Pristatyti kriterijai, kuriais remiantis galima spręsti ar internete rasta informacija yra patikima. Pademonstruoti patikimi šaltiniai apie vaistus, kalbėta kuo skiriasi vaistai nuo maisto papildų. 2023 m. spalio 25 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje Sveikatos raštingumui didinti skirtą renginį moderavo doc. dr. Lina Zabulienė, kartu su pašnekovais Agne Bubilaite, Benediktu Jonuška, doc. dr. Ieva Jovaišiene, Mariumi Jovaiša Greta Kėvelaitiene ir dr. Indrė Trečiokiene pristatydama ir savo įžvalgas apie sveikatos raštingumo svarbą visuomenėje.

2023 m. lapkričio 23 dieną Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje vyko iškilus renginys – Lietuvos vaistininkų apdovanojimai „Gloriae pharmaciae Lithuaniae 2023“. Už nuopelnus Lietuvos farmacijai įžymaus farmacijos mokslo pradininko, vaistininko, farmakologo,  botaniko, Vilniaus universiteto profesoriaus  J. F. Vofgango medalis įteiktas Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkei Birutei Karnickienei už ilgametę  aktyvią ir prasmingą veiklą farmacijos srityje ir pastovų rūpinimąsi  habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės paveldo sklaida. Pagerbtas Vilniaus medicinos draugijos Garbės narės dr. Reginos Žukienės šviesus atminimas | Vilniaus medicinos draugija (vmd.lt)

2023 m. lapkričio 29 d. doc. dr. Sakalauskaitė-Juodeikienė E. skaitė paskaitą “Andrius Sniadeckis (1768-1838) ir organologijos mokslo sklaida XIX a. pradžios Vilniuje”, Konferencijoje “Andriaus Sniadeckio skaitymai: talentai turi savo vietą skirtingose smegenų srityse”, LMA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija.

2023  m. gruodžio 15 d. Vilniaus medicinos draugija, kartu su Vilniaus universitetu Medicinos fakultetu, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija, Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugija surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Vaistas – ne maistas“. Konferencijos programa

Vilniaus medicinos draugija 2023 metais įgyvendino tęstinį (pradėtą vykdyti 2022 m.) projektą – Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos visuomenės sveikatos priemonę ir įkūrė tinklapį, „Pacientų edukacinė platforma „Suprasti. Įsitraukti. Klausti“: Gestacinis diabetas“, skirtą didinti pacienčių, sergančių gestaciniu diabetu, turinčių riziką juo ir persirgusių juo, sveikatos raštingumą. Prieiga per internetą: Gestacinis diabetas | Suprasti. Įsitraukti. Klausti

2023 m. Vilniaus medicinos draugijos narių publikacijos:

Sakalauskaitė-Juodeikienė E. “Heroic” medicine in neurology: A historical perspective. Eur J Neurol 2023; 00:1-8. doi:10.1111/ene.16135

Leidinys, skirtas Sveikatos raštingumui didinti „Trikampiai ir apskritimai. Mano moteriškumo pradžia“, Vilniaus universiteto leidykla, 2023 m. Autoriai: Lina Andrijauskienė, Raminta Baušytė, Rūta Breivienė, Žana Bumbulienė (sudarytoja), Jelena Klimašenko, Evelina Sabaitytė, Brigita Vaigauskaitė-Mažeikienė, Diana Žilovič.

 „Universiteto įkvėpta: atsiminimai apie gydytoją Dalią Triponienę“. Sudarytojas Vytautas Triponis. Kaunas. UAB Spaustuvė „Morkūnas ir Ko“, kurioje paskelbti prof. dr. Algirdo Utkaus, prof. dr. Žanos Bumbulienės ir doc. dr. Linos Zabulienės straipsniai Universiteto-Ikvepta_2023_Atsiminimai-apie-Doc.-Dalia-Triponiene_VMD-veikla.pdf

2023 m. Vilniaus medicinos draugijos narių viešos paskaitos, mokslo populiarinimo renginiai ir interviu:

Interviu:

2023 m. vasaris doc. dr. Aisčio Žalnoros Interviu apie Vilniaus Medicinos draugiją. Draugija, vienijanti medikus nuo Jozefo Franko laikų

2023 m. birželio 16 d. doc. dr. Aisčio Žalnoros ,,Kultūros nakties renginyje“ vykusiame VU bibliotekoje scenoje, vaizduojančioje Vilniaus Medicinos Draugijos posėdį, vaidino VMD prezidentą prof. Andrių Sniadeckį

2023 m. birželio 19 d. doc. dr. Aisčio Žalnoros interviu apie VU MF medicinos muziejų Maksimilianą Rose ir Andrių Sniadeckį, laida ,,Laba diena Lietuva”

2023 m. lapkričio 1 d. doc. dr. Aistis Žalnora nusifilmavo dokumantinime Vėlinėms skirtame filme ,,Miręs Vilnius”, pasakojančiame apie Vilniaus Bernardinų kapinių istoriją, ano meto ligas, gydymą ir gyventojų mirtis

ttps://www.lrt.lt/mediateka/video/mires-vilnius-bernardinu-kapiniu-istorijos/?fbclid=IwAR0BMSAOHK_l_7Fh4c4kTnNy2zxMMeLn0aH06ooqt4IFCtc8qWSD9-iXR3w_aem_Af2aOV5QTBTlIiYK2kPwKR3oF7-9rLrAF6r_Lckd5ZRy2wv7TdVtdpvWvC0Aj3jbosTcFo3mEDW2bTvzbvFeG6pe

2023 m. lapkričio 24 d. MF gimtadienio proga doc. dr. Aisčio Žalnoros interviu apie Vilniaus medikus ir su jais susijusias legendas, taip pat ir VMD narius Kornel Michejda, Andrių Sniadeckį

Viešos paskaitos, mokslo populiarinimo renginiai:

2023 m. sausio 19 d.doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita LMA Vrublevskių bibliotekoje  „Iš akių, nosies, ausų ir burnos veržiasi kraujas: operacinis nervų ligų gydymas Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje“ Paskaita „Iš akių, nosies, ausų ir burnos veržiasi kraujas” – Vrublevskių biblioteka (mab.lt)

2023 m. vasario 8 d. doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita Vilniaus licėjaus mokiniams ir pedagogams: „Mirtinas vaistas mirtinai ligai: herojinė medicina Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje“ Įvykiai – Vilniaus licėjus (licejus.lt)

2023 m. balandžio 19 d. doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita Lietuvos medicinos bibliotekoje „Kilniausias kūno organas – visų kančių kamienas: nervų ligų etiopatogenezės teorijos Vilniuje XIX a. pradžioje“ Eglės Sakalauskaitės-Juodeikienės naujausios knygos pristatymas | LMB

2023 m. rugpjūčio 10d. doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita VU Idėjų observatorijoje „Kilniausias kūno organas – visų kančių kamienas: nervų ligų kilmės teorijos Vilniuje XIX a. pradžioje“ Dr. Eglės Sakalauskaitės Juodeikienės paskaita VU Idėjų observatorijoje

doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės išleistos Monografijos „Pamišimas ir epilepsija paūmėja šviečiant mėnesienai. Nervų ligos Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje“ (leidykla LAPAS, 2022 m.) pristatymas ir populiarinimas:

doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita LMA Vrublevskių bibliotekoje 2023 m. sausio 19 d.: „Iš akių, nosies, ausų ir burnos veržiasi kraujas: operacinis nervų ligų gydymas Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje“: Paskaita „Iš akių, nosies, ausų ir burnos veržiasi kraujas” – Vrublevskių biblioteka (mab.lt)

doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita Vilniaus licėjaus mokiniams ir pedagogams 2023 m. vasario 8 d.: „Mirtinas vaistas mirtinai ligai: herojinė medicina Vilniuje XIX a. pirmoje pusėje“: Įvykiai – Vilniaus licėjus (licejus.lt)

doc. dr. Eglė Sakalauskaitės-Juodeikienės Vieša paskaita Lietuvos medicinos bibliotekoje 2023 m. balandžio 19 d.: „Kilniausias kūno organas – visų kančių kamienas: nervų ligų etiopatogenezės teorijos Vilniuje XIX a. pradžioje“: Eglės Sakalauskaitės-Juodeikienės naujausios knygos pristatymas | LMB

Bendraukime

info@vmd.lt