Garbės pirmininkė, Doc. Dalia Triponienė

Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto docentė Dalia Triponienė – Lietuvos mokslo premijos laureatė, Vilniaus medicinos draugijos puoselėtoja ir globėja, ilgametė Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos centro gydytoja kraujagyslių chirurgė, skaičiavusi 50 metų klinikinio, pedagoginio ir mokslinio darbo stažą – aukštos kvalifikacijos gydytoja, mokslininkė ir dėstytoja, mylima ir gerbiama pacientų, studentų ir kolegų už profesionalumą, kompetenciją, geranoriškumą, kolegiškumą, iniciatyvumą, novatoriškumą, nuoširdų rūpestį, pagarbą ir pasišventimą savo darbui.

Dalia Čepaitė – Triponienė gimė 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje, Vidurio Lietuvos aukštaičių, tarnautojų šeimoje ir nuo 1939 m. gyveno Vilniuje. Seneliai iš tėvo pusės buvo laisvieji valstiečiai, senelis – knygnešys. Seneliai iš mamos pusės – senos labdaringų Lietuvos bajorų Montvilų giminės palikuonys, docentė – Vilniaus mecenato Juozo Montvilos palikuonė. Dalia Čepaitė sidabro medaliu baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, 1957–1963 m. Vilniaus universitete studijavo Mediciną ir aukščiausiais balais išlaikiusi valstybinius egzaminus gavo gydytojos diplomą.

Savo klinikinį darbą docentė Dalia Triponienė pradėjo iš karto baigusi studijas 1963 m. ir penkerius metus dirbo Vilniaus Geležinkeliečių ligoninėje Chirurgijos skyriuje, kartu vadovavo Kraujo perpylimo skyriui. Nuo 1969 m. pradėjo dirbti tuo metu vienintelėje Vilniaus m. Universitetinėje ligoninėje, kurioje savo darbą tęsė ilgus metus. 1985 m. buvo apdovanota Lietuvos valstybine premija už kraujagyslių ligų diagnostikos ir chirurginio gydymo pasiekimus.

Docentę mokslinis darbas traukė nuo studijų laikų. Studijuodama universitete 1962–1963 m. vadovavo Studentų mokslinei draugijai, 1968 m. įstojo į Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos katedros aspirantūrą ir 1970 m. apgynė medicinos mokslų kandidatės (nostrifikuota 1993 m. medicinos mokslo daktare) disertaciją „Gydymo metodų parinkimas ligoniams, sergantiems šlaunies ir pakinklio arterijų okliuzine liga”.Viso gyvenimo moksliniai ir klinikiniai kraujagyslių chirurgijos srities darbai buvo skirti smulkiųjų arterijų rekonstrukcijos galimybių, venų ir limfagyslių ligų ir diabetinės pėdos epidemiologijos ir gydymo analizei bei tobulinimui. Už Lietuvos mokslo plėtrą, indėlį ir produktyvumą buvo apdovanota Lietuvos nacionaline mokslo premija.

1971 m. D. Triponienė buvo paskirta vadovauti kepenų transplantacijos eksperimentams, todėl laikoma eksperimentinės kepenų transplantacijos Lietuvoje pradininke, 1973 m. sukūrusia eksperimentinį transplantacijos modelį klinikai ir ekstrakorporalinio kepenų prijungimo modelius. Už Inkstų transplantacijos pradžią Lietuvoje 2010 m. buvo suteikta Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko vardinė padėka, o už Transplantacijos pradžią Lietuvoje 2015 m. – suteikta Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko vardinė padėka.

Nuo 1971 m. Dalia Triponienė dirbo Vilniaus universitete, buvo Bendrosios chirurgijos katedros asistentė, vėliau – vyresnioji mokslinė bendradarbė Širdies ir kraujagyslių chirurgijos laboratorijoje, vadovaujamoje profesoriaus Algimanto Marcinkevičiaus. 1977 m. buvo suteiktas vyresniojo mokslo darbuotojo vardas (nostrifikuotas – 1997 m.). Nuo 1990 m. buvo Kraujagyslių chirurgijos klinikos dėstytoja, 1991 m. konkurso būdu išrinkta docente.

Doc. D. Triponienė buvo kupina entuziazmo, idėjų ir kūrybiškumo pedagogė – 45 metus Vilniaus universitete Medicinos fakultete dėsčiusi bendrosios chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos ir angiologijos kursą studentams ir kvalifikaciją keliantiems gydytojams, vadovavusi studentų moksliniams darbams ir uždegusi daugelį jų pasirinkti kraujagyslių chirurgo profesiją. Išspausdino daugiau nei 230 straipsnių, buvo 15 mokomųjų knygų autorė ir bendraautorė, žurnalo ,,Medicinos teorija ir praktika” redaktoriaus pavaduotoja.

Doc. D. Triponienė buvo kelių Lietuvos ir tarptautinių kraujagyslių chirurgų draugijų narė, aktyvi tarptautinių ryšių puoselėtoja, net 20 m. buvusi tarptautinės angiologų draugijos nacionalinė delegatė, viešinanti Vilniaus ir Lietuvos vardą daugelyje tarptautinių renginių ir konferencijų.

Viena pirmųjų Vilniuje (1963–1967 m.) organizavo nemokamą donorystę, pati aktyviai daug kartų buvo kraujo donore. Už nemokamą kraujo davimą 1970 m. apdovanota Garbės ženklu – medaliu.

Docentė – buvo neišsenkančio idėjų šaltinio versmė, o jos darbai, nenuilstantis žingeidumas ir entuziazmas buvo pašvęsti dviem dalykams – Kraujagyslių chirurgijai ir Vilniaus medicinos draugijai.

Docentė Vilniaus medicinos draugijos veiklą puoselėjo beveik 45 metus. Nuo 1977 m. net 26 metus Ji globojo Draugiją, būdama atsakingąja sekretore. 2004 m. buvo išrinkta Draugijos pirmininke ir vadovavo jai daugiau nei 10 m., nuo 2014 m. buvo labai aktyvi Draugijos Valdybos narė, 2015 m. už neįkainuojamus nuopelnus draugijos puoselėjimui buvo išrinkta pirma Vilniaus medicinos draugijos garbės pirmininke. Docentė Dalia Triponienė viena pirmųjų pradėjusi tyrinėti Draugijos istorinį rankraštyną, saugomą Vilniaus universiteto bibliotekoje, organizavo daugelį Draugijos renginių, konferencijų ir parodų, publikavo daugiau nei 50 darbų apie Draugijos ir iškiliausius Vilniaus gydytojus įvairiuose mokslo ir populiariuose leidiniuose ir skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, skleisdama Lietuvos medicinos istorijos žinias ir Draugijos devizą ,,Tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui“.

2007 m. Vilniaus medicinos draugijos pirmininkės ir Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyno skyriaus vedėjos Nijolės Šulgienės iniciatyva Vilniaus medicinos draugijos aukso knyga  ,,Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis’’ pateko UNESCO programos ,,Pasaulio atminties’’ Lietuvos nacionalinį registrą. 2015 m. Doc. Daliai Triponienei suteiktas Vilniaus medicinos draugijos Garbės pirmininkės vardas. Pirmininkaujant  Docentei  2005 m. Vilniaus medicinos draugija „Už ištikimybę Vilniaus medicinos tradicijoms” Vilniaus m. mero buvo apdovanota Šv. Kristoforo statulėle, taip pat Nacionalinių vertybių nominacijų garbės raštais, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Studentų mokslinės draugijos, Vilniaus Universiteto Rektoriaus, Sveikatos apsaugos ministro, Vilniaus mero padėkomis.

Dr. D. Triponienė buvo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 1957–1963 m. laidos absolventų metraštininke, parengė knygelę „Žmonių sveikatai pašvęsti gyvenimai” ir laikraštį „Mums – 45″ (kartu su prof. G. Česniu).

Dr. Dalia Triponienė buvo viena iš moderniosios kraujagyslių chirurgijos pradininkų, įnešusių nemažą indėlį į šios mokslo šakos plėtrą Lietuvoje, ji daug nusipelnė Vilniaus medicinos istorijai, puoselėdama geriausias Vilniaus medicinos draugijos tradicijas. 2012 m. ji buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje. Už ilgametį, nepriekaištingą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos žmonių sveikatos labui 2018 m. Sveikatos apsaugos ministras suteikė jai Lietuvos gydytojo vardą ir apdovanojo nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu.

Docentės Dalios Triponienės kasdienis gyvenimas ir veikla buvo tarsi nenutrūkstamas šviesus, jautrus ir darnus virpančių stygų skambesys, sklidinas meile ir šiluma šeimai, draugams, kolegoms, studentams ir pacientams,  kupinas nenuilstančio veržlumo ir žingeidumo, siekio veikti, kurti, rašyti ir prisiminti iškilias asmenybes ir jų darbus, pažinti istorijos ir kultūros lobius, išgirsti koncertų ir pamatyti renginių premjeras, džiaugsmingai susitikti su savo kurso draugais ir bendraminčiais. Docentės Dalios Triponienės dalintą šviesą, šilumą, jautrumą, žmogiškumą, meilę gyvenimui, optimizmą ir gebėjimą pakylėti kasdienybės akimirkas į neaprėpiamas aukštumas amžinai jaus ją pažinojusiųjų širdys. 

Doc. dr. Lina Zabulienė, 2021
Vilniaus Medicinos draugijos atsakingoji sekretorė

Straipsniai ir minėjimai

2014 m. spalio 18 d. Plungės viešojoje bibliotekoje surengta mokslinė
konferencija „Dr. Borisas Efrosas ir kardiochirurgijos raida Lietuvoje“.

Nuotraukoje:  Borisui Efrosui skirtoje konferencijoje
Prof. Vytautas Sirvydis, doc. Dalia Triponienė, Regina Vaišvilienė,
Plungės rajono viešosios bibliotekos bibliografė Otilija Juozapaitienė
prei paminklinės lentos dr. Borisui Efrosui. Plungė. 2015

Daugiau: http://mokslolietuva.lt/2014/12/daktaro-boriso-efroso-100-metis/

Nuotraukoje iš kairės: Salvinija Kocienė, prof. Pranas Šimulis, doc. Dalia Triponienė, Silvija Stakulienė, doc. Vitalija Miežutavičiūtė, Janina Valančiūtė, Regina Vaišvilienė. 2005. Lietuvos medicinos biblioteka. Foto LMB

Chirurgijos raida tiek Vilniuje, tiek Lietuvoje susijusi su Vilniaus universiteto Chirurgijos klinika, įkurta 1808–1809 m. m. viduryje, taigi daugiau negu prieš 200 metų. Tai buvo naujas Vilniaus universiteto padalinys, kėlęs tikslą ruošti chirurgus, savo praktikoje besivadovaujančius moksliniais metodais, mokyti juos chirurginių ligų diagnostikos ir operacijų technikos.

Plačiau – čia.

Pastaruoju metu ne dažnai tenka pasidžiaugti įdomiais ir gražiais leidiniais, skirtais Lietuvos medicinos istorijai.

Gražią birželio 21 d. popietę į VU bibliotekos Baltąją salę susirinkęs gausus būrys Lietuvos mokslo elito atstovų, įvairių medicinos draugijų narių, medicinos istorijos, knygos mylėtojų, draugų ir bičiulių negailėjo šiltų ir gerų žodžių docentei Daliai Triponienei už jos begalinę meilę ir triūsą renkant ir skleidžiant žinią iš Lietuvos medicinos istorijos šaltinių. Tą popietę išsakyti žodžiai nebuvo tuščios pagyros autorei, parengusiai, kaip pastebėjo VU Rankraščių skyriaus vedėja Nijolė Šulgienė, Vilniaus medicinos draugijos antrąją aukso knygą (1853 m. pradėta draugijos  narių registracijos knyga „Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis”, saugoma VU bibliotekos Vilniaus medicinos draugijos archyve). Kai gerbiama knygos autorė užsiminė apie tai, kiek ilgai galvojusi, ar verta užsiimti tokiu darbu, ar bus šiais laikais kas domėsis, profesorius Libertas Klimka atsakė: „kiekviena karta turi stiprinti istorinę atmintį nepaisant to, kiek bus besidominčių šiandien“. Doc. Dalia Triponienė, pratęsdama Vilniaus medicinos draugijos tradiciją dokumentuotą draugijos veiklos medžiagą kaupti, sisteminti, bei pristatyti visuomenei, parengė išliekamąją istorinę vertę nešantį leidinį, kuriame dera draugijos istorija ir šiandienos darbai.  Profesorė Irena Balčiūnienė , kaip visada gyvai ir su lengva humoro gaidele, padėkojusi už nuostabią Vilniaus medicinos draugijos darbų analizę, palinkėjo autorei imtis kito darbo ir parašyti knygą apie vieną iškiliausių šių laikų Vilniaus medicinos draugijos atstovų, draugijos gaivintojų po antrojo pasaulinio karo, profesorių Salezijų Pavilonį. Istorikė Ingė Lukšaitė atkreipė dėmesį, kad šis puikus mokslo leidinys parengtas ne profesionalios istorijos mokslų tyrinėtojos, o gydytojos, kuri dirbdama klinikinį darbą sugebėjo rasti laiko ir jėgų moksliniams istorijos ieškojimams ir atradimams tam paskirdama didžiąją dalį savo laisvalaikio.

Knygos pavadinimas „Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės. Istorijos fragmentai. Įžymūs veikėjai. Tradicijų tąsa. Kronika“ pasako ir autorės poziciją. Jei ji nebūtų pati šalia tos versmės, negyventų ta gyvastimi, kuri srovena daugiau nei du šimtus metų, ar įmanoma būtų taip kruopščiai surankioti tas sėklas, išsėtas Vilniaus medicinos draugijos kūrėjų 1805 metais senajame Vilniaus universitete.

Šią knygą sudaro tekstai, sukaupti per pastarąjį dešimtmetį. Jie atspindi Vilniaus medicinos draugijos istorijos fragmentus, įžymių Vilniaus medicinos draugijos narių veiklą, tradicijų tąsą. Knygoje pirmą kartą skelbiami autorės tyrinėjimų duomenys. Pateikiama Vilniaus medicinos draugijos veiklos kronika. Tai jau ketvirtoji knyga apie Vilniaus medicinos draugiją.

Knyga bus įdomi visiems: medikams, istorikams, Vilniaus ir Lietuvos piliečiams besidomintiems savo krašto ir mokslo istorija.

Džiaugiamės, kad knyga pasiekė bibliotekas. Norime palinkėti gerbiamai autorei ir jos knygai gražaus kelio į skaitytojų širdis.

Regina Vaišvilienė

Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės. Istorijos fragmentai. Įžymūs veikėjai. Tradicijų tąsa. Kronika / Dalia  Triponienė . – Vilnius : Vilniaus universitetas – 2012. – 336 p.

Docentė Dalia Triponienė – Vilniaus medicinos draugijos garbės pirmininkė

 

Algirdas Utkus

Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas

 

 

Dalia Triponienė 1957-1963 metais studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete ir gydytojos diplomą gavo puikiai išlaikiusi valstybinius egzaminus. Po studijų profesinis kelias nuvedė į Vilniaus geležinkeliečių ligoninę ir iki 1968 metų dirbo tos ligoninės Chirurgijos skyriuje ir tuo pat metu vadovavo Kraujo perpylimo skyriui (pati taip pat buvo aktyvi donorė ir už nemokamą kraujo davimą buvo apdovanota Garbės ženklu). Darbas Geležinkeliečių ligoninėje suteikė daug profesinės patirties, nes tuo metu ligoninėje dirbo žymus Vilniaus chirurgas Borisas Efrosas ir vadovaujama šio žymaus chirurgo Dalia Triponienė įgijo visas būtinas gydytojo chirurgo kompetencijas. Dirbdama Geležinkeliečių ligoninėje Dalia Triponienė atliko daugiau kaip 500 įvairiausių bendrosios chirurgijos operacijų ir tai buvo pamatas tolimesnei sėkmingai profesinei veiklai. Nuo 1969 metų Dalia Triponienė profesinę veiklą tęsė Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje Kraujagyslių chirurgijos centre jau būdama kraujagyslių chirurge. Operavo ir gydė daug pacientų su įvairia arterijų, venų, limfagyslių patologija ir 1991 metais pripažinta aukščiausioji kraujagyslių chirurgo kategorija.

Nuo studijų laikų D. Triponienė aktyviai įsitraukė į mokslinę veiklą. Studijų metais vadovavo Studentų mokslinei draugijai. 1970 metais Dalia Triponienė apgynė disertacinį darbą „Gydymo metodų parinkimas ligoniams, sergantiems šlaunies ir pakinklio arterijų okliuzine liga“. Šis darbas turėjo ne tik mokslinę vertę, bet buvo labai svarbus ir praktiniame kraujagyslių chirurgo darbe, nes remiantis mokslinio darbo rezultatais buvo pateiktos praktinės rekomendacijos atrenkant pacientus rekonstrukcinėms arterijų operacijoms ir jas vertinant vėlyvuoju laikotarpiu.

Ypatingai, mano manymu, vertingas Dalios Triponienės atliktas darbas, kuris padėjo pamatus kepenų transplantacijai Lietuvoje buvo eksperimentinė kepenų transplantacija, atlikta 1973 metais. Dalia Triponienė pirmoji Lietuvoje atliko tokio pobūdžio darbą ir sukūrė šios operacijos klinikinį modelį bei ekstrakorporalinio kepenų prijungimo metodą.

Doc. Dalios Triponienės svarbiausios mokslinio darbo sritys buvo smulkiųjų arterijų rekonstrukcijų, venų ir limfagyslių ligų gydymas, sergančiųjų cukriniu diabetu pėdos gydymas, medicinos istorijos klausimai. Paskelbė daugiau kaip 330 mokslinių publikacijų įvairiuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje.

1971-2012 metais dirbo Vilniaus universitete, buvo Bendrosios chirurgijos katedros asistentė, vėliau — vyresnioji mokslinė bendradarbė Širdies ir kraujagyslių chirurgijos laboratorijoje, vadovaujamoje profesoriaus Algimanto Marcinkevičiaus. Vyresniojo mokslo darbuotojos vardas Daliai Triponienei suteiktas 1977 metais, o 1997 metais nostrifikuota.

Nuo 1990 metų buvo Kraujagyslių chirurgijos klinikos dėstytoja, o 1991 metais konkurse išrinkta docente. Nuo 1969 metų docentė Dalia Triponienė dirbo pedagoginį darbą – dėstė bendrosios chirurgijos kursą Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto trečiojo kurso studentams. Skaitė paskaitas pediatrijos skyriaus studentams. Nuo 1990 m. skaitė angiochirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos paskaitas Medicinos fakulteto baigiamojo kurso studentams ir bendrosios praktikos gydytojams. Nuo 1992 metų buvo Europos kraujagyslių ir endovaskulinės chirurgijos draugijos narė, nuo 1994 metų – Tarptautinės angiologų draugijos nacionalinė delegatė. 

 

 

1985 metais Dalia Triponienė kartu su kraujagyslių chirurgų grupe gavo Lietuvos mokslo premiją, pelnė laureato vardą ir diplomą už darbų ciklą „Kraujagyslių ligų diagnostikos ir chirurginio gydymo pasiekimai Vilniaus universitete“.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė 2012 metais apdovanojo docentę Dalią Triponienę Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio Kryžiumi už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje ir nuopelnus Lietuvos Respublikai.

2018 metais docentei Daliai Triponienei suteiktas Nusipelnusios Lietuvos gydytojos vardas.

Man, trečio Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos skyriaus studentui, pirmoji pažintis su docente Dalia Triponienę įvyko 1984 metais. Docentė skaitė bendrosios chirurgijos paskaitas. Dr. Dalia Triponienė buvo aukščiausios kvalifikacijos dėstytoja, kuri savo profesionalumo ir atsidavimo dėka įkvėpė ir mokė būsimus gydytojus. Turėdama ilgametę profesinę patirtį, docentė tapo ne tik žinių šaltiniu, bet ir puikiu mentoriu savo studentams. Dalia Triponienė pasižymėjo ne tik giliomis profesinėmis žiniomis, bet ir gebėjimu šias žinias suprastinti ir perteikti suprantamai kiekvienam studentui. Jos paskaitos buvo dinamiškos, interaktyvios, su gausiais praktiniais pavyzdžiais bei realių klinikinių situacijų analize. Ji visuomet skatino studentus aktyviai dalyvauti diskusijose ir užduotyse, siekdama ugdyti kritinį mąstymą ir sprendimų priėmimo gebėjimus.

Docentės Dalios Triponienės profesionalizmas, etiškumas ir empatija buvo nepriekaištingi. Ji su didžiausiu atidumu žiūrėjo į kiekvieną studentą kaip į individualią asmenybę, atsižvelgdama į jų stiprybes ir silpnybes. Skatino bendradarbiavimą tarp studentų, komandinį darbą ir padėjo jiems kurti tvirtas profesines vertybes.

Nors docentė buvo puiki dėstytoja, ji taip pat buvo ir aktyviai praktikuojanti kraujagyslių chirurgė, nuolat atnaujinanti savo žinias ir pasidalindama naujausiais medicinos pasiekimais su studentais. Manau, kad Dalia Triponienė buvo įkvėpimo šaltinis ne tik dėstytojams, bet ir studentams siekiant aukštų medicinos srities standartų.

Docentė Dalia Triponienė – tai dėstytoja, kurios aukšta profesinė kvalifikacija, šiluma ir įsipareigojimas studentams padarė didžiulį indėlį į būsimų medicinos specialistų ruošimą ir medicinos mokslo plėtrą.

Antras etapas, kada turėjau galimybę artimiau pažinti docentę Dalią Triponienę, jau buvo susijęs su aktyvia docentės veikla Vilniaus medicinos draugijoje. Docentė nuo 1977 metų, net 22 metus, buvo Vilniaus medicinos draugijos atsakingoji sekretorė.

2004-2014 metais buvo Vilniaus medicinos draugijos pirmininkė, o nuo 2015 m. – draugijos Garbės pirmininkė (antroji per 217 metų draugijos gyvavimo metų).

Docentė Dalia Triponienė atliko milžinišką darbą tyrinėdama Vilniaus medicinos draugijos archyvą, publikuodamą straipsnius.

Docentė parengė, redagavo ir išleido knygas apie Vilniaus medicinos draugiją:

  1. Vilniaus medicinos draugija (1805-1985 m.): straipsnių rinkinys. Vilnius, 1988.
  2. Vilniaus medicinos draugija (1805-1998 m.): straipsnių rinkinys. Vilnius, 1999.
  1. Vilniaus medicinos draugija 200 – Societas Medica Vilnensis. Vilnius, 2005.
  2. Vilniaus medicinos istorijos almanachas, (su kitais). Vilnius, 2006.
  3. Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės. Vilnius, 2012.

 

Be šių paminėtų leidinių, docentė parengė, redagavo ir išleido daug ir kitų leidinių tiek apie Vilniaus medicinos draugijos narius, tiek kraujagyslių chirurgijos tematika bei kitas.

Docentė aktyviai dalyvavo rengiant Vilniaus medicinos draugijos tinklalapį, organizavo tarptautinę konferenciją, skirtą Vilniaus medicinos draugijos 200 metų jubiliejui. Dalios Triponienės iniciatyva atidengta paminklinė lenta pirmajai Vilniaus universiteto klinikai Vilniuje, Didžiojoje gatvėje.

O kiek dar kitų darbelių, gal ne visuomet taip gerai matomų, nuveikė docentė.

Bendraujant su docente Dalia Triponiene, kai ji buvo Vilniaus medicinos draugijos atsakingoji sekretorė, o vėliau ir draugijos pirmininkė, visuomet prisimenu jos profesionalumą, nuoširdumą ir neblėstantį optimizmą. Ji visuomet turėjo racionalių pasiūlymų ir patarimų, mums, jaunesniems kolegoms, dalyvaujant Vilniaus medicinos draugijos veikloje.

O baigdamas šį trumpą prisiminimą apie docentę Dalią Triponienę noriu pasakyti, kad širdis atsimena tai, ką akys dažniausiai pamiršta, nes ypatingi žmonės palieka ilgaamžiškus įspūdžius ir atsiminimus mūsų širdyse, net jei laikas praeina.

 

 

Bendraukime

info@vmd.lt