Prof. Salezijus Pavilonis
(1919–1998)

Profesorius Salezijus Pavilonis – anatomas, antropologas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto absolventas, habilituotas mokslų daktaras, nusipelnęs Lietuvos mokslo veikėjas.

P. Šivičkio premijos laureatas, Anatomijos katedros vedėjas, Anatomijos, histologijos ir embriologijos katedros vadovas, Medicinos fakulteto dekanas, dėstęs Vilniaus universitete, skaitė teismo medicinos, vėliau anatomijos kursą Medicinos fakulteto studentams, antropologijos kursą Istorijos fakulteto psichologijos specialybės studentams, 1959-1990 m. Lietuvos Anatomijos, histologijos ir embriologijos draugijos pirmininkas, parašęs apie 500 mokslo darbų – knygų, metodinių rekomendacijų, straipsnių ir kt.

Prof. S. Pavilonis nuo 1977 m. iki 1997 m. buvo Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas, kuris jau pirmajame savo vadovaujamame Vilniaus medicinos draugijos valdybos posė­dyje suformulavo tokias veiklos kryptis (cit. iš protokolo): „Vilniaus medicinos draugija turi rūpintis medicinine sociologija, gydytojų etika ir deontologija, Vilniaus medicinos is­torija, mokslo įdiegimu į praktiką, gydytojų kvalifikacijos kėlimu ir skatinimu, žymių gydytojų ir datų pažymėjimu“.

Profesorius redagavo pirmą po antro pasaulinio karo leidinį apie Vilniaus medicinos draugijos istoriją ir nuveiktus darbus „ Vilniaus medicinos draugija (1805–1985 m.)“. 1977 metais prof. S. Pavilonio siūlymu įsteigta Vilniaus medicinos draugijos premija už geriausią mokslo darbą, įdiegtą į praktiką ir ši premija iki šiol tei­kiama kasmet gabiausiems ir geriausiems Vilniaus mokslininkams.

Bendraukime

info@vmd.lt