Prof. Pranas Norkūnas
(1908–1992)

Profesorius Pranas Norkūnas – gydytojas chirurgas, Vilniaus Stepono Batoro universiteto absolventas, habilituotas biomedicinos daktaras, sukūręs skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės etiopatogenezės teoriją ir ją atitinkančius chirurginio gydymo principus, kai kurių operacijų (transpleurinės stemplės rezekcijos, stemplės plastikos, lobektomijos, pulmonektomijos, ekonominės skrandžio rezekcijos su mažosios jo kreivės devaskuliarizacija ir denervacija bei vagotomija) pradininkas Lietuvoje ir visoje Sovietų Sąjungoje.

Chirurginės pagalbos organizatorius, Bendrosios chirurgijos katedros vedėjas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto hospitalinės chirurgijos katedros profesorius, Medicinos fakulteto specializuotai disertacijoms ginti ir moksliniams laipsniams (chirurgijos specialybei) teikti tarybos vadovas, tarptautinės chirurgų asociacijos narys, Lietuvos chirurgų mokslinės draugijos garbės pirmininkas, nusipelnęs gydytojas ir nusipelnęs Lietuvos mokslo veikėjo, respublikinės medicinos mokslų premijos laureatas (1965 m.).

Bendraukime

info@vmd.lt