Prof. Nijolė Drazdienė

Profesorė Nijolė Drazdienė – gydytoja pediatrė, gydytoja neonatologė, ilgametė pediatrų draugijos pirmininkė ir valdybos narė, Vilniaus medicinos draugijos pirmininko pavaduotoja, ilgametė Vilniaus m. universitetinės ligoninės Naujagimių skyriaus ir Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Neonatologijos centro vadovė, nuoseklių naujagimio širdies ultragarsinių tyrimų pradininkė Lietuvoje, metodinių leidinių, vadovėlių studentams ir mokomųjų knygų bendraautorė, paskelbusi per 100 publikacijų, per 40 mokslinių straipsnių.

Sveikatos apsaugos ministerijos neonatologijos specialistė konsultantė, Neonatologijos asociacijos steigėja ir viceprezidentė, Nacionalinio ORPHANET patariamojo komiteto narė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė, Europos perinatologų asociacijos narė, Tarptautinio moterų klubo „Zonta“ narė, žurnalų redaktorė. Lietuvos nusipelniusi gydytoja, apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko Kryžiumi, žurnalo „Moteris“ redakcinės kolegijos išrinkta Metų Moterimi, pelniusi Švietimo ir mokslo ministerijos premiją už  vadovėlį „Vaikų ligos“ (bendraautorių kolektyvas).

Bendraukime

info@vmd.lt