Prof. Algimantas Raugalė
(1940–2016)

Profesorius Algimantas Raugalė – gydytojas pediatras, Vilniaus universiteto absolventas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos dėstytojas, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, klinikinės pediatrijos farmakologijos pradininkas Lietuvoje, Vaikų ligų katedros vadovas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto prodekanas, Vilniaus universiteto prorektorius ligoninėms ir klinikoms.

Neetatinis LR SAM bei Vilniaus miesto ir apskrities vyriausiasis pediatras, Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narys, Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Stebėtojų Tarybos pirmininkas.

Lietuvos Bioetikos komiteto, įvairių Stebėtojų tarybų narys, parašęs 164 mokslinius straipsnius, 20 monografijų gydytojams bei vadovėlių aukštųjų medicinos mokyklų studentams, autorius ir bendraautorius, redaktorius,  įvertintas Lietuvos Respublikos Nacionaline premija, Lietuvos mokslo premija, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos premija, Šv. Kristoforo statulėle už pasiekimus Vilniaus miesto sveikatos apsaugai,   nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardu.

Bendraukime

info@vmd.lt