Jonas Šliūpas
  • Lietuvos medicinos bibliotekos virtuali paroda, skirta daktaro Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms.
    Prieiga per internetą: https://www.lmb.lt/wp-content/uploads/2021/09/Sliupas-J.virtuali-paroda-2021.pdf
  • Žalnora. Higienos disciplinos dėstymas Vilniaus Stepono Batoro ir Kauno Vytauto Didžiojo universitetuose 1919-1939 = Teaching of hygiene discipline in Vilnius Stephen Bathory and Kaunas Vytautas Magnus Universities in 1919-1939 // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 195-198
    Prieiga per internetą: https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2021/04/2021-SM2Internetui-195-198.pdf

Bendraukime

info@vmd.lt