Janas Šmurla
  • Žalnora. Sprawy higieny głosu i mowy na wydziale lekarskim uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1929-1939 // Aktywności polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym – w stulecie powolania izb lekarskich. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. ISBN 9788382090918. p. 389-402.
  • Ciesielska. The story of Jan Szmurło.
    Prieiga per internetą: https://sprawiedliwi.org.pl/en/stories-of-rescue/story-jan-szmurlo
  • Žalnora, Aistis (sudarytojas); I. Kušeliauskaitė (sudarytojas); R. Kondratas (sudarytojas). Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanai = Deans of the Faculty of Medicine at Vilnius University / [redakcinė parengimo ir sudarymo grupė: Irma Kušeliauskaitė, Aistis Žalnora, Ramūnas Kondratas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 89 p. ISBN 9786094598715.

Bendraukime

info@vmd.lt