Algimantas Raugalė
  • D. Triponienė ir kurso draugai. Prisimenant profesorių Algimantą Raugalę (1940 05 02 – 2016 06 06) – buvusį ilgametį Medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos vadovą, Vilniaus universiteto prorektorių medicinai – Jo mirties metinių proga. Gydytojų žinios. 2017; 8(659):13.
    Prieiga per internetą: https://www.lgs.lt/wp-content/uploads/2017/06/GZ_2017_Nr-8-be-reklamos.pdf

Bendraukime

info@vmd.lt