2019 m. renginiai

  • 08/12/2022

2019 m. vasario mėn. 1 d. konferencija „ Lietuvos sveikatos apsaugos raida“, skirtos Vytauto Antano Kleizos 100 – osioms gimimo metinėms, Vilniuje. Pristatyta knyga „Vytautas Kleiza – dviejų dešimtmečių ministras“, kurioje doc. Dalios Triponienės straipsnis – Daktaras Vytautas Kleiza – Vilniaus universiteto docentas. Faktai ir prisiminimai.

2019 m. vasario mėn. 14 d. Jungtinė Vilniaus chirurgų draugijos, Vilniaus medicinos draugijos ir VU MF konferencija: „Pirmoji Lietuvos chirurgijos klinika ir dabartinis išvaržų gydymas“.

2019 m. kovo mėn. 28–29 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų konferencijoje  SCIENTIA ET HISTORIA–2019; Konferencija skirta profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio  šviesiam atminimui pagerbti (1931–2018): Aistis Žalnora. Andriaus Sniadeckio darbai apie fizinį vaikų lavinimą ir jo atminimas; Irena Katilienė. Šis bei tas apie pirmąją Vilniaus kliniką pagal Andriaus Sniadeckio Medicinos, chirurgijos ir farmacijos žurnalo Pratarmę; Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė. Moterų nervų ligos ir jų gydymas XIX a. pr. Vilniuje:  nuo kraujo nuleidimo iki vitalinio magnetizmo.

2019 m.  gegužės mėn. 30 d. konferencija skirta 100-osioms Prof. S. B. Pavilonio metinėms ir „Knygos pristatymas – „Decanissimus Profesorius Salezijus Benignas Pavilonis“. Pasisakė Prof. Algirdas Utkus; Doc. Dalios Triponienės pranešimas „Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas – profesorius Salezijus Benignas Pavilonis“ ; doc. Dalios Triponienės straipsnis – Profesorius Salezijus Benignas Pavilonis – dekanas, ilgametis Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas.

2019 m. Vilniaus medicinos draugija buvo garsinta ir tarptautinėse konferencijose:

2019 rugsėjo mėn. 19-21 d. 29-oji Baltijos šalių mokslo istorikų konferencija, skirta Vilniaus universiteto įkūrimo 440-osioms metinėms, perskaityta daugiau kaip 50 pranešimų: Doc. Dalia Triponienė – „Kraujagyslių medicina senajame Vilniaus universitete“;

2019 spalio mėn. 24-25 d. Tarptautinis Vilniaus kraujagyslių simpoziumas, Doc. Dalia Triponienė skaitė pranešimą „Kraujagyslių chirurgija senajame Vilniaus universitete“

2019 m. lapkričio mėn. 14 d. Jungtinė Vilniaus chirurgų draugijos, Lietuvos endoskopuotojų draugija, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus medicinos draugijos ir VU MF konferencija  „Endoskopinių procedūrų storojoje žarnoje aktualijos“

2019 lapkričio mėn. 15 d. 10-oji Tarptautinė farmacijos konferencija „ Mokslas ir praktika“, konferencija buvo skirta Pirmos farmacininkų draugijos Lietuvoje įkūrimo 200 –osioms metinėms (Volfgango iniciatyva 1819 m. farmacijos sekcija VMD), diskusijoje apie farmacijos istoriją dalyvavo farmacininkė Birutė Karnickienė, dr. Eglė Sakalauskaitė Juodeikienė, Doc. Dalia Triponienė, dr. Aistis Žalnora.

2019 m. gruodžio mėn. 12 d. Jungtinė Vilniaus medicinos draugijos, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija ir VU medicinos fakulteto konferencija  „Menas ir medicina“.

Bendraukime

info@vmd.lt