2018 m. renginiai

  • 30/08/2022

2018 m. kovo 29–30 d. Konferencija „Scientia et historia – 2018“, skirta paminėti 250-osioms Andriaus Snadeckio (1768–1838) gimimo metinėms, surenga Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacija, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmai, Lietuvos kultūros tyrimų institutas,   Vilnius. Medicinos sekcijoje skaityti pranešimai:

  • Dalia Triponienė. Andrius Sniadeckis „Parexellence gydytojas“ Vilniuje.
  • Aistis Žalnora. Andriaus Sniadeckio mintys apie mokyklinio amžiaus vaikų fizinį lavinimą.
  • Saulius Špokevičius, Marina Ivinskaja, Birutė Railienė. Vilniaus universiteto Terapijos klinikos kūrimo klausimu: istorinė aplinka ir Andriaus Sniadeckio memorandumas.
  • Regina Vaišvilienė. Lietuvių sanitarinės pagalbos draugija (įkurta 1918 m.) ir jos steigėjai.
  • Vilma Gudienė. Vilniaus gydytojų 1801–1802 metai išrašytų vaistų sudėties palyginimas.
  • Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius. Medicinos atradimų istorijos (knygos pristatymas).
  • 7. Janina Valančiūtė. Medikų indėlis į lietuviškąją bibliografiją. 8. Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė. Trepanacijos XIX a. pr. Vilniaus chirurgijos klinikoje: indikacijos, operavimo technika, pacientai.

2018 m. balandžio 6 d. Auksinės širdies apdovanojimo šventėje Rotušėje Auksinės širdies simboliu apdovanota prof. Loreta Cimbalistienė, mero padėkos statulėlėmis apdovanoti prof. Virgilijus Beiša ir dr. Rūta Kaladytė -Lokominienė.

2018 m. gegužės 2 d. Lietuvos nusipelniusio mediko apdovanojimo šventėje Rotušėje nusipelniusio gydytojo vardas suteiktas Doc. Daliai Triponienei.

2018 m. spalio mėn. 7 d. Daugailiuose paminėtos gydytojo, visuomenės veikėjo, filantropo Jokūbo Šimkevičiaus 200-osios mirties metinės, rengtos su Utenos m. savivaldybe.

2018 spalio mėn. 18 d. Tarptautinė mokslinė praktinė Vilniaus medicinos draugijos ir Vilniaus m. savivaldybės konferencija „Būkime kartu nuo šiandien link rytojaus“.

2018 m. gruodžio 14 d. Vilniaus medicinos draugijos ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto konferencija „Lietuvos šimtmečių moterys gydytojos“.

Bendraukime

info@vmd.lt