2013-2022 m. atminimai

 • 30/08/2022
2021 metai:
2020 metai:
 •  2020-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus universiteto dėstytojos, vaistinių augalų tyrinėtojos, liaudies medicinos žinovės, talentingos lektorės, visuomenės švietėjos, aktyvios visuomenininkės habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės metais jos 100-ųjų gimimo metinių proga.
 • Per šiuos metus buvo organizuota  apie 80 įvairių Eugenijos Šimkūnaitės atminimui skirtų veiklų (renginių, parodų, susitikimų, diskusijų, pokalbių). https://www.simkunaites-fondas.lt/eugenijos-simkunaites-metu-atgarsiai-ir-spalvos/
2019 metai:
 • 2019 m. vasario 1 d. konferencija „ Lietuvos sveikatos apsaugos raida“, skirtos Vytauto Antano Kleizos 100 – osioms gimimo metinėms, Vilniuje. Pristatyta knyga „Vytautas Kleiza – dviejų dešimtmečių ministras“, kurioje doc. Dalios Triponienės straipsnis – Daktaras Vytautas Kleiza – Vilniaus universiteto docentas. Faktai ir prisiminimai.
 • 2019 m.  gegužės 30 d. konferencija skirta 100-osioms Prof. S. B. Pavilonio metinėms ir „Knygos pristatymas – „Decanissimus Profesorius Salezijus Benignas Pavilonis“. Pasisakė Prof. Algirdas Utkus; Doc. Dalios Triponienės pranešimas „Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas – profesorius Salezijus Benignas Pavilonis“ ; doc. Dalios Triponienės straipsnis – Profesorius Salezijus Benignas Pavilonis – dekanas, ilgametis Vilniaus medicinos draugijos pirmininkas.
2018 metai:
 • 2018 m. Sutvarkytas XIX a. pradžios gydytojo, moksliniko, visuomenės veikėjo, filantropo, rašytojo, šalies patrioto ir Vilniaus medicinos draugijos signataro Jokūbo Šimkevičiaus (1775-1818) kapas Taukelių kaimo kapinėse pastatyta rodyklė į J. Šimkevičiaus kapą kelyje Utena – Daugailiai – Zarasai.
 • 2018 m. birželio mėn. 27 d. Vilniaus medicinos draugijos posėdis Pirmojo Draugijos pirmininko Andriaus Sniadeckio 250-jų gimimo metinių paminėjimas ir doc. Dalios Triponienės pranešimas  – “Andrius Sniadeckis “Parexellence gydytojas” Vilniuje”.
 • 2018 m. spalio mėn. 7 d. Daugailiuose paminėtos gydytojo, visuomenės veikėjo, filantropo Jokūbo Šimkevičiaus 200-osios mirties metinės, rengtos su Utenos m. savivaldybe
 • 2018 m. spalio mėn. 24 d. knygos „Tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui. Mediką antropologą profesorių Gintautą Česnį prisimenant“ pristatymas, rengėjai Vilniaus medicinos draugija ir VU Medicinos fakultetas
 • 2018 m. lapkričio 19 d.  Savivaldybės posėdyje su architektais dėl  Evangelikų kapinių rekonstrukcijos darbų dalyvavo doc. D. Triponienė, vyko pokalbiai su savivaldybe dėl Jono Fridriko Niškovskio koplyčios atstatymo prie Santuokos rūmų.
2017 metai:
 • 2017 m. spalio 25 d. D. Triponienė. Iškilmingas minėjimas skirtas Profesoriaus gydytojo chirurginės onkologijos Patriarcho Petro Norkūno 105-osios gimimo ir pirmosioms mirtiems atminti. Vilnius. Lietuvos medicinos biblioteka.
 • 2017 m. spalio 12. D. Triponienė. Vladas Šimkūnas – mokslo kolega ir bibliografas. „Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui“, skirta gydytojo psichiatro, bibliografo Vlado Šimkūno 100 – osioms gimimo metinėms. Vilnius
 • 2017 m. balandžio mėn. surinkta medžiaga Draugijos narių jubiliejai 2017–2030 m.
 • 2017 m. birželio 18 d. D. Triponienė. Iškilių profesorių Prano ir Petro Norkūnų nuopelnai Vilniaus kraštui. Pranešimas atminimo lentos prie Prano ir Petro Norkūnų namo. „Lietuvių švietimo draugija Rytas“ organizavo iškilmingą pagerbimą skirtą, Lietuvos šviesuoliams, patriotams, medicinos patriarchams, broliams profesoriams nusipelniusiems Lietuvos gydytojams, chirurgams, Pranui ir Petrui Norkūnams atminti, mišios laikytos Parudaminio bažnyčioje, atidengta Prano ir Petro Norkūnų atminimo lenta Marijampolio kaime, P. Norkūno g. 2, Vilniaus rajone.
2016 metai:
 • 2016 m. lapkričio 29 d. Mišios Šv. Katedroje už Draugijos garbės narį prof. Zygmund Mackiewicz.
 • 2016 m. lapkričio 30 d. Rasų kapinėse buvo atidengti restauruoti paminklai – prof. Stanislovui Karoliui Vladičko, Liudvikui Liachovičiui, gyd. Mikulskiui; Paminklai buvo atnaujinti Šlionsko gydytojų ir Vilniaus lenkų gydytojų draugijos lėšomis.
2015 metai:
 • 2015 m. sausio 22 d. VMD garbės nario dr. J. Basanavičiaus vardo kabineto atidarymas Vytauto Didžiojo gimnazijoje, švenčiant Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos šimtmetį. Dovana kabinetui – kopija knygos ,,Mūsų tautiszkai vaistinynkystai“ iš D. Triponienės asmeninio archyvo.
 • 2015 m. kovo 12 d. E. Šimkūnaitės 95-čio minėjimas Lietuvos Mokslų akademijoje.
 • 2015 m. kovo mėn. kartu su Utenos savivaldybe sutvarkytas dr. Jokūbo Šimkevičiaus kapas ir atnaujinta nuoroda į jį nuo kelio Utena – Daugailiai – Zarasai.
 • 2015 m. birželio mėn. parengtas sąrašas VMD nariai vokiečiai (doc. Triponienė).
 • 2015 m. spalio mėn. parengtas sąrašas VMD nariai Italijos mokslininkai, gydytojai, visuomenės veikėjai (doc. Triponienė).
2014 metai:
 • Parengtas sąrašas ,,Prancūzai – Vilniaus medicinos draugijos nariai” ir įteiktas Paryžiaus gydytojų draugijai. (doc. Triponienė).
 • 2014 m. gegužės 23 d. atidengta doc. Petro Baublio atminimo lenta, Šilo g. 42, Vilniuje.
 • 2014 m. birželio 30 d. atidengta prof. Povilo Čibiro atminimo lenta Kaštonų g. 4, Vilniuje (Iniciatorius – Vilniečių ainių klubas).
2013 metai:
 • Tvarkyta chirurgijos klinikos Vilniuje įkūrėjo prof. Fridriko Jono Niškovskio (1774–1815) koplytėlė prie Santuokų rūmų.
 • Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje atkurtas Ipolito Jundzilo bareljefas.
 • Prof. E. Šimkūnaitei atminti atidengtas paminklinis akmuo Lazdynų skvere. Organizatorė – Draugijos valdybos narė vaistininkė Birutė Karnickienė.
 • Vilniaus medicinos draugijai perduotas gydytojo Č. Kunevičiaus archyvas, kuris yra tvarkomas iki šiol.

Bendraukime

info@vmd.lt