2006-2016 m. parodos

 • 30/08/2022
2016 metai:
 • 2016 m. lapkričio 24 d. Vilniaus universiteto, Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje vyko mokslinė praktinė konferencija „Penktieji Andriaus Sniadeckio (1768-1838) skaitymai“, jos metu buvo galima susipažinti su daugelį metų kaupta Birutės Railienės ir Dariaus Railos paroda „Lietuvos medicina ženkleliuose“.
2014 metai:
2013 metai:
 • Paroda, pašvęsta prof. Povilo Čibiro šimtmečiui, vykusi Vilniaus rotušėje, dalyvaujant ir Vilniečių ainių klubo nariams.
 • Lietuvos medicinos bibliotekos virtuali paroda „Prisimenant profesorių habilituotą daktarą Povilą Čibirą”. Prieiga per internetą: http://www.lmb.lt/index.php?-527895531
 • Lietuvos medicinos bibliotekos virtuali paroda “Sveikatos kultūra pagal Vydūną”. Prieiga per internetą: http://www.lmb.lt/index.php?-706910098
2012 metai:
 • Profesoriaus Petro Norkūno šimtmečio minėjimo paroda Onkologijos institute, rengta kartu su Lietuvos medicinos biblioteka.
2011 metai:
 • Profesoriaus Algimanto Marcinkevičiaus 90 metų jubiliejui skirta paroda. Išleista knyga apie profesorių ,,Širdis yra graži”.
 • Lietuvos medicinos bibliotekos virtuali paroda, skirta daktaro Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms. Prieiga per internetą: http://www.lmb.lt/index.php?1378218877
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos virtuali paroda „Natura sanat, medicus curat: senieji medicinos dokumentai“. Prieiga per internetą: http://www.mab.lt/Natura/
2010 metai:
 • Daktaro Jokūbo Šimkevičiaus vadovėliui ,,Mokslas apie vaikų ligas – 200 metų ir vaikų mokslo raida” – paroda VU Medicinos fakultete.
2009 metai:
 • Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje ,,Prof. Salezijui Paviloniui – 90”.
2008 metai:
 • Paroda Vilniaus universiteto bibliotekoje ,,Prof. Vladui Kvikliui – 100”.
 • Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje ir Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje ,,Moderni kraujagyslių chirurgija Lietuvoje“.
 • Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje ,,Prof. Pranui Norkūnui – 100”.

Bendraukime

info@vmd.lt