2005-2014 m. renginiai

 • 30/08/2022

2014 metai:

 • 2014 m. kovo 19 d. renginys „Cemachas Šabadas – gerasis daktaras Aiskauda“, Lietuvos medicinos biblioteka, Vilnius.
 • 2014 m. gegužės 23d. Doc. Petro Baublio 100-mečio minėjimas, Vilniaus m. Klinikinėje ligoninė.
 • 2014 m. spalio 18 d. konferencija „Dr. Borisas Efrosas ir kardiochirurgijos raida Lietuvoje“, Plungės biblioteka: pranešimas: D. Triponienė. Žodis apie dr. Borisą Efrosą.
 • 2014 m. gruodžio 5 d. iškilmingas Vilniaus krašto Akių ligų gydytojų asociacijos posėdis skirtas Marijos Karužaitės – Horodničienės 110-osioms gimimo metinėms paminėti, VUL „ Santariškių klinikos“.
 • 2014 m. gruodžio 17 d. jungtinė Vilniaus medicinos draugijos, VU MF ir Lietuvos dermatovenerologų draugijos mokslinė praktinė konferencija „Jonui Leliui 100 metų“, Vilniaus universiteto, Medicinos fakultetas

2013 metai:

 • Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Moterų ligų profilaktikos ir gydymo aktualijos: istorinės ištakos, dabartis ir perspektyva“, skirta Akušerijos ir ginekologijos klinikos 210 metų sukakčiai.
 • Konferencija, pašvęsta prof. Povilo Čibiro šimtmečiui.
 • Pristatytas Lietuvos gydytojų sąjungos leidinys ,,Atminties ženklai gydytojams”.

2012 metai:

 • Konferencija ,,Medicinos etikos problemos. Gydytojas ir pacientas”.
 • Susirinkimas, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms pažymėti. Jo metu pagerbti VMD garbės nariai prof. V. Triponis ir A. Baublys, šventę savo darbo 50-mečius. Jie perskaitė pranešimus pasirinktomis temomis.
 • Konferencija, skirta prof. Petro Norkūno šimtmečiui paminėti.
 • Knygos ,,Prie Vilniaus medicinos draugijos versmės’’ pristatymas Vilniaus universiteto bibliotekoje Baltojoje salėje. Knygą vertino ir kalbėjo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė Irena Krivienė, rankraščių skyriaus vedėja Nijolė Šulgienė, istorikė, habil. dr. Ingė Lukšaitė, bibliografė Elena Stasiukaitienė, prof. Irena Balčiūnienė, prof. Libertas Klimka.

2011 metai:

 • Konferencija ,,Panevėžio medicinos istorija”, jos metu buvo pristatyta Liudvikos Knizikevičienės knyga ,,Panevėžio medicinos istorija iki 1990 metų.
 • Konferencija ,,Pūlinga chirurgija”, skirta Medicinos fakulteto 230-osioms metinėms.
 • Higienistų ir epidemiologų draugijos konferencija ,,Suvienykime jėgas visuomenės sveikatos labui‘.
 • Konferencija, skirta prof. Algimanto Marcinkevičiaus 90 metų jubiliejui.
 • Minėtos prof. Jono Kubiliaus 90 metų ir prof. Kazio Ambrozaičio 100 metų sukaktys.

2010 metai:

 • Konferencija, skirta Roberto Kocho 100-osioms mirties metinėms paminėti.
 • Konferencija „Daktaras Jokūbas Šimkevičius Vilniaus medicinoje”, skirta daktaro J. Šimkevičiaus nuopelnams Vilniaus medicinai, jo mokslinei, praktinei ir visuomeninei veiklai prisiminti.

2009 metai:

 • Posėdis, skirtas Vilniaus chirurgų brolijos 500 metų sukakčiai.
 • Posėdis pašvęstas Vilniaus universiteto 430 metų jubiliejui ir Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti.
 • Konferencija ,,Motinystės institutui – 200”.

2008 metai:

 • Konferencija „Profesoriui Pranui Norkūnui – 100“.
 • Konferencija „Profesoriui Vladui Kvikliui – 100”. Šios konferencijos metu įsteigta prof. Vlado Kviklio premija ir diplomas už geriausią higienisto mokslo darbą.
 • „Moderni kraujagyslių chirurgija Lietuvoje”.

2007 metai:

 • Susirinkimas tema ,,Skubios medicinos pagalbos būklė Vilniaus mieste”.

2006 metai:

 • Susitikimas su kun. prof. dr. Andriumi Narbekovu. Nagrinėta tema ,,Lyties keitimo etiniai medicininiai ir teisiniai aspektai”.

2005 metai:

 • Konferencija „Mediko ir paciento dialogas“ su Fokoliarų sąjūdžiu.
 • 2005 m. gruodžio 12 d. tarptautinė konferencija „Vilniaus medicinos draugijai – 200 m.“ sukakčiai paminėti Vilniaus universiteto Mažojoje auloje.

Bendraukime

info@vmd.lt