Prof. Vladas Kviklys
(1908–1985)

Profesorius Vladas Kviklys – gydytojas higienistas, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, medicinos mokslų daktaras, publicistas, redaktorius, mokyklinės higienos pradininkas Lietuvoje, Sanitarijos ir higienos instituto Vilniuje direktorius, LSSR Sveikatos apsaugos ministerijos Medicinos mokslinės tarybos pirmininkas, VU Medicinos fakulteto Higienos katedros vedėjas, VU Gydytojų tobulinimosi fakulteto dekanas.

VU Medicinos fakulteto Higienos katedroje, dėstė fizinio auklėjimo teoriją ir sporto higieną.

Skaitė mokyklinės higienos kursą Vilniaus pedagoginiame institute, penkių vadovėlių, daugiau kaip šimto mokslinių ir metodinių darbų autorius, trijų tomų leidinio „Antiseptikos vadovas“ redakcinės kolegijos narys, nusipelnęs šalies gydytojas.

Bendraukime

info@vmd.lt