Prof. Jonas Lelis
(1914–2011)

Profesorius Jonas Lelis – gydytojas dermatologas venerologas, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, ištyręs ir aprašęs autosominiu recesyviuoju būdu paveldimą ligą – hipohidrozinę ektoderminę displaziją, vadinamą Lelio sindromu.

Dermatologijos ir venerologijos instituto direktorius, paskelbęs daugiau kaip 300 moks­lo ir moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo straips­nių, 10 mo­nog­ra­fi­jų iš der­ma­to­lo­gi­jos ir ve­ne­ro­lo­gi­jos, me­di­ci­nos is­to­ri­jos, svei­ka­tos ap­sau­gos ir me­di­ci­nos ge­ne­ti­kos, parašęs beletristikos knygų, biografinę apybraižą, nusipelnęs šalies mokslo veikėjas, įvertintas valstybine premija, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Bendraukime

info@vmd.lt