Petras Kačinskas

Vilniaus traumatologų – ortopedų draugijos ilgametis (nuo 1977 m.) sekretorius, Sekretoriavęs 20 metų, perskaitęs draugijoje daug pranešimų, daugiausia artroplastikos klausimais. Traumatologinio skyriaus vedėjas šv. Jokūbo ligoninėje, dirbęs nedarbingumo ekspertizės tarnyboje.

Bendraukime

info@vmd.lt