Jozefas Frankas

Vilniaus medicinos draugijos sumanytojas ir pirmasis sekretorius Jozefas Frankas (kartu su tėvu socialinės medicinos pradininku Johanu Peteris Franku (Joahnn Peter Frank, 1745-1821) atvyko į Vilnių 1804 metais, pakviesti Vilniaus universiteto kaip vieni iškiliausių savo srities profesionalų Europoje. Jozefo Franko veikla žymi atskirą Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir kartu modernios medicinos Lietuvoje epochą. Frankai reformavo ir sunormino Medicinos mokslą ir praktiką Vilniuje, buvo pasiekti to meto Europos standartai, greitai Medicinos fakulteto ir klinikos tapo pavydžiu kitoms regione ir Europoje. Johano Peterio Franko teigimu, ši Vilniaus terapijos klinika galėjo lygintis nebent tik su Berlyno klinika.

Vos atvykęs jis ėmėsi vadovauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos, o nuo 1805 m. Terapijos katedrai. Tais pačiais, 1805 metais jo sumanymu buvo įsteigti Vilniaus medicinos institutas ir Vilniaus medicinos draugija. 1805 metais gruodžio 12 d., Jozefo Franko namuose Pilies gatvėje susirikę 15 žymiausių Vilniaus gydytojų ir vaistininkų parengė VMD statutą ir pradėjo draugijos veiklą. Draugija sukurta Vilniaus universiteto klestėjimo laikais. Ji buvo pirmoji tokia Rytų Europos gydytojų, chirurgų ir vaistininkų organizacija, skirta tobulintis, semtis patirties, dalintis atradimais, skleisti mokslines žinias, keistis informacija ir bendradarbiauti.

Bendraukime

info@vmd.lt